Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laser damage evaluation methods. Application to critical components in EO-sensors.

Laser damage evaluation methods. Application to critical components in EO-sensors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöqvist Lars
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01280-612)
Nyckelord laser, skada, metoder, sensor, detektor, laser, damage, methods, sensors, detectors, 32, E3020, E3727
Sammanfattning Elektro-optiska (EO) sensorer som används i militära tillämpningar är känsliga för laserbelysning. Speciellt känsliga komponenter inkluderar t.ex. detektorer eller andra komponenter som är placerade i närheten av ett fokalplan i sensorns strålgång. Studier av komponenters känslighet för laserexponering måsta genomföras, både experimentellt och teoretiskt, för att kunna bestämma skadetrösklar och förklara skademekanismer. Ett stort problem vid studier av laserskador är att definiera skadetröskeln och att använda lämpliga metoder för att detektera skador. Flera parametrar som mätproceduren, utvärderingsmetoder och skademekanismer kan påverka bestämningen av skadetröskeln. De experimentella metoderna måsta väljas noggrant och utvärderas för att tillförlitliga skadetrösklar ska kunna bestämmas. Syftet med den här rapporten är att diskutera metoder som används vid studier av laserskador med betoning på EO-sensorer och liknande komponenter. Olika metoder som används vid skademätningar har sammanställts och utvärderats. Olika kriterier för skadetrösklar diskuteras. Olika detektorer av militärt intresse samt känsliga elektriska parametrar belyses. Några exempel på experimentella metoder som används vid FOA presenteras.
Abstract Electro-optical (ED) sensors employed in military applications are sensitive to laser exposure. Sensitive components include e.g. detectors or other components located in focal regions within the sensor. Studies of laser damage susceptibility must be performed, both experimentally and theoretically, to be able to define damage thresholds and explain damage mechanisms. One major problem in laser damage studies is to define the laser damage threshold and use appropriate methods to detect damage. Several parameters such as the experimental procedure, experimental parameters, damage evaluation methods and damage mechanisms may affect the damage threshold. The experimental procedures need to be designed carefully in order to determine accurate damage thresholds. The purpose of this report is to address the methodology used in laser damage measurements with emphasis on EO-sensors and related components. Methods used to analyse laser damage are reviewed. Different laser damage criteria are discussed. Important detector types, from a military point of view, and electrical parameters are considered. Some examples of the laser damage evaluation techniques used at FOA are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182