Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A method for on-site determination of geo-acoustic parameters.

A method for on-site determination of geo-acoustic parameters. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pihl Jörgen, Söderberg Per, Wester Anders, Westerlin Viggo
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-15
Rapportnummer: (FOA-R--99-01281-409)
Nyckelord Sonar, genetisk algoritm, inversion, undervattensakustik, sonar, genetic algorithm, inversion, underwater acoustics, 64
Sammanfattning Ett optimalt nyttjande av sonar kräver kännedom om den akustiska miljön. Ofta, särskilt vid operationer utanför de egna farvattnen, finns inte denna kunskap tillgänglig. Det är då angeläget att sonaren kan mäta upp viktiga parametrar själv, in situ. Vid FOA har vi utvecklat metoder och algoritmer som syftar till att lösa detta problem. Vi baserar arbetet på den genetiska algoritmen, som vi använt för att invertera data från ljudutbredningsexperiment i södra Östersjön. Testerna visar att de parametrar som bestämts med hjälp av inversion kan förutsäga ljudutbredningsförluster med ett medelfel av 2 - 3 dB, inklusive de experimentella felen. Vi anser att detta är tillräckligt bra för att kunna användas i en framtida Rapid Assessipient Sonar, RAS. I denna studie har områden med horisontala bottnar analyserats, med en avståndsoberoende ljudutbredningsmodell. Den fortsatta forskningen kommer att vidgas till att omfatta områden med varierande bottendjup, samt till att även hantera skjuvvågor.
Abstract The efficient use of sonar requires knowledge about the acoustical environment. Often, especially when operating outside the home waters, this knowledge is not available. It is then important that critical parameters can be determined in situ by sonar data. At FOA we have developed methods and algorithms which are aimed to solve this problem. We base our work on the Genetic Algorithm, which we have used to invert data from field experiments in the southern Baltic. The tests show that the parameters found by inversion can predict the transmission loss with a mean error of 2 - 3 dB, including the experimental error. We believe this is sufficiently accurate to be used in a future Rapid Assessment Sonar, RAS. In this study we have analyzed areas with flat bottoms, using a range independent wave propagation model. In future work we will extend the research to include areas with varying water depths and the effects of shear waves.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182