Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A simplified 3-dimensional surface-to-air missile model.

A simplified 3-dimensional surface-to-air missile model. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandblom Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-10
Rapportnummer: (FOA-R--99-01283-314)
Nyckelord Luftvärnsrobot, robotmodell, simulering, vektornotation, FLAMES, surface-to-air missile, missile model, simulation, vector notation, FLAMES, 61
Sammanfattning Denna rapport beskriver arbetet med att utveckla en förenklad 3-dimensionell luftvärnsrobot-modell. Modellen har utvecklats i MATLAB/SIMULINK miljö för framtida implementering i simuleringsverktyget FLAMES. Kravet på modellen var att den skulle vara dynamisk och kräva begränsad datorkraft. Förenklingar har gjorts så att roboten bara styr i ett plan, ett plan som roterar i rymden. Denna förenkling gjorde det möjligt att beskriva modellen med vektorstorheter i ett jordfast koordinatsystem, samma typ av koordinatsystem som redan är definierat i FLAMES. Modellen gjordes dynamisk genom att eftersläpa systemet med ett filter som simulerar robotens dynamik. Både syftbäringsstyrning och kollimationsstyrning kan simuleras av modellen. Vidare kan ett antal parametrar sättas initialt, t.ex.: krutvikter, specifika impulser, lastfaktorer etc.
Abstract This thesis describes the development of a simplified 3-dimensional SAM model. A model that has been developed in the software environment of MATLAB/SIMULINK for further implementation in the simulation framework FLAMES. The model had to be dynamic and require a limited amount of computer capacity. Simplifications have been done so the missile in the developed model only controls in one plane, a plane that rotates in space. This simplification made it possible to denote the model with vector notation in an earth fixed reference frame, the same that is already defined in FLAMES. The model was made dynamic by introducing a filter which lags the system and simulates the dynamic behaviour of the missile. The model can simulate both proportional navigation guidance and beam rider guidance, and parameters can be set, i.e.: powder weights, specific impulses, loadfactors etc.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182