Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

On the modeling of reacting gas-solid flows - a survey of the literature.

On the modeling of reacting gas-solid flows - a survey of the literature. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-29
Rapportnummer: (FOA-R--99-01289-310)
Nyckelord Reagerande gas-solidströmning, litteraturstudie
Sammanfattning I den föreliggande studien har en översikt av litteraturen som täcker viktiga aspekter av modellering av reagerande gas-solidströmningar sammanställts. Typiska exempel på denna typ av strömning är innerballistik för kanoner och fastbränsleraketer, pneumatisk transport, fluidisering, gas-partikelseparation etc. Målet med denna studie är att identifiera frågor av vikt för att bygga en beräkningsmöjlighet för denna typ av strömningar.
Abstract In the present work a survey of the literature covering important aspects on modeling of reacting gas-solid flows has been compiled. Typical examples of this kind of flows are interior ballistics of guns and solid rockets, pneumatic transport, fluidization, gas-particle separation, etc. The aim of the study is to identify siiues of relevance for building a computational capability for this type of flows.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182