Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A tool for LPV and LFT modelling.

A tool for LPV and LFT modelling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Molin Rickard
Ort: Stockholm
Sidor: 85
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-13
Rapportnummer: (FOA-R--99-01295-517)
Nyckelord LFT-modellering, ickelinjära system, LFT-modelling, linear fractional models, nonlinear systems, 61
Sammanfattning Denna rapport behandlar problemet att transformera ett parameterberoende system till en så kallad Linear Fractional Transformation (LFT). En automatisk metod för att göra denna transformation är föreslagen och metoden är också implementerad i programpaketet MATLAB. Rapporten börjar med en beskrivning och definition av LFT:n. En metod för att transformera en flervariabel rationell funktion till en LFT och olika metoder för att minska ordningen hos en LFT är också presenterade. Lite systemteori och metoder för att transformera ickelinjära parameterberoende system och linjära parameterberoende (LPV) system till LFT:er finns även i rapporten. De delar av de parameterberoende systemen som inte har ett rationellt beroende av parametrarna måste approximeras med rationella funktioner innan de systemen kan transformeras till LFT:er. En metod för att göra denna rationella approximering med hjälp av minsta kvadrat metoden är beskriven. För att verifiera att det utvecklade datorprogrammet fungerar som tänkt är det testat på olika parameterberoende system. Dessa verifikationer gör det troligt att programmet fungerar bra för många LPV system och för en del parameterberoende ickelinjära system.
Abstract This report treats the problem of transforming a parameter varying system to a so called Linear Fractional Transformation (LFT). An automatic method for this transformation is suggested and the method is also implemented using the computer software MATLAB. The report begins with a description and definition of the LFT framework. A method is presented for transforming multi-variable rational functions to LFT:s and different methods for reducing the order of an LFT are given. Systems theory and methods for transforming nonlinear parameter varying systems and linear parameter varying (LPV) systems to LFT:s are given. The parts of the parameter varying systems that have a nonrational dependence of the parameters must be approximated by rational functions before the systems can be transformed to LFT:s. A method for this rational approximation, using the least-squares method, is also given. In order to verify that the developed program works it is applied to different systems. These verifications suggests that the program works well for most LPV systems and for some nonlinear parameter varying systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182