Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Microwave breakdown in apertures experiments and modelling.

Microwave breakdown in apertures experiments and modelling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wellander Niklas
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01304-612)
Nyckelord HPM, EMC, Mikrovågsöverslag, Microwave breakdown, 34, E3031
Sammanfattning På FOA studeras, experimentellt och teoretiskt, ickelinjära effekter som uppstår vid fältinträngning av högeffekt pulsad mikrovågsstrålning (HPM) genom skärmande strukturer. Avsikten är att bedöma osäkerheten i de kopplingsmätningar som utförs vid lag nivå för att bestämma skärmverkan med avseende på HPM. Den här rapporten innehåller resultat från experiment och numeriska beräkningar av mikrovågsöverslag i tunna slitsar. I experimenten sändes korta mikrovågspulser (37 GHz) med högeffekt mot tunna slitsar i beryllium-koppar och aluminium folier. De transmitterade fälten registrerades på baksidan av folierna med hjälp av en "hot-electron"-detektor. Infallande fältens styrka varierades och ickelinjära pulssvar registrerades. "Tail erosion" (en dämpning av transmitterad puls vid överslag) blev mer uttalad ju starkare det infallande fältet var. En teoretisk modell av mikrovågsöverslag har utvecklats och implementerats i en existerande finit differenskod i tidsdomän (FDTD) för Maxwells ekvationer. 37 GHz pulser, 5 ns långa, sändes mot en 4 mm lång slits i ett perfekt ledande jordplan. Den transmitterade effekten, vid 37 GHz, dämpades i det ickelinjära fallet, till omkring 113 av transmitterad effekt i det linjära fallet. Spektra för de ickelinjära pulserna var bredare och resonanta övertoner genererades.
Abstract At FOA experimental and theoretical studies of nonlinear effects caused by high power microwaves (HPM) are carried out. The purpose is to determine the uncertanity in low level coupling measurements used to determine the shielding effectiveness of structures with respect to HPM. The present report contains experimental and theoretical results concerning microwave breakdown in thin apertures. The experiments consisted in radiating short high power microwave pulses at 37 GHz towards thin apertures cut in Beryllium-Copper and Aluminium sheets. The transmitted field was registered, on the back side of the sheets, by use of a hot-electron detector. The incident power was varied and nonlinear pulse responses where recorded. Tail erosion was increasingly pronounced and the breakdown time was gradually decreased with increasing incident field strengths. Further, a theoretical model of the microwave breakdown was developed and implemented in a FDTD-code for the Maxwell equations. 37 GHz pulses, with a duration of 5 ns, were sent towards 4 mm wide slots in a perfect conducting ground plane. The transmitted power, at 37 GHz, was decreased in the nonlinear case to approximately 1/3 of the response in the linear case.The transmitted power, at 37 GHz, was decreased in the nonlinear case to approximately 1/3 of the response in the linear case. The spectrum of the nonlinear pulse response was broadened and resonant superharmonics was generated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182