Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Monitoring and visualisation support for management of medical resources in mass-casualty incidents.

Monitoring and visualisation support for management of medical resources in mass-casualty incidents. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Thorstensson Mirko, Morin Magnus, Jenvald Johan
Ort: Linköping
Sidor: 13
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01306-505)
Nyckelord tidsmärkta kontrollpunkter, tidslinjaler, utnyttjande av medicinska resurser, skadeflöde, räddningstjänstövning, uppdragsträning, övningsanalys och utvärdering, timed checkpoints, timelines, utilisation of medical resources, flow of casualties, mergency response training, mission training, exercise analysis and evaluation, 76, E7609
Sammanfattning Ledningsutveckling för räddningstjänstoperationer kräver metoder för att klarlägga den dynamik som finns vid samverkan mellan olika räddningsenheter i pressade situationer. I detta papper presenterar vi en metod för att registrera och visualisera hur medicinska resurser utnyttjas i masskadesituationer. Skadeflödet registreras vid specifika kontrollpunkter där varje skadad tilldelas en tidsmärkning. För varje skadad genereras på detta vis en tidslinjal som på ett mycket detaljerat sätt visar hur individen har förflyttats genom omhändertagandekedjan. Tidslinjalerna kan sedan kombineras för att modellera skadeflödet från skadeplatsen, genom olika behandlings- och uppsamlingsplatser till sjukhus. Den resulterande flödesmodellen kan visualiseras i en dator med hjälp av en programvara. Vi har använt metoden vid räddningstjänstövningar där vi både stöttat genomgång efter övning och för att genomföra efterföljande djupanalyser. Vi avslutar genom att diskutera hur tidsmärkta kontrollpunkter kan användas för att stödja ledning av medicinska resurser vid skarpa räddningsoperationer.
Abstract Improving command and control of rescue operations requires methods to elucidate the dynamic interaction between different teams in a rescue force in a stressful situation. To this end, we present a method to monitor and visualise the utilisation of medical resources in mass-casualty incidents. The flow of casualties is monitored at specific checkpoints where each individual is assigned a time stamp. This process generates a timeline for each casualty which shows, in great detail, how he or she was transferred through the chain of medical attendance. These timelines can be combined to model the flow of casualties from the location of the incident, through various aid stations and assembly areas, to hospitals. The resulting flow model can be visualised using a software tool. We have applied the method to training exercises where we used it both to support debriefing after the exercise and to facilitate subsequent, in-depth analysis. We conclude by exploring ways to use time-stamped checkpoints as a means of supporting the management of medical resources in real emergency operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182