Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

C-anfall under sommarförhållanden : underlag för utformning av riskmallar.

C-anfall under sommarförhållanden : underlag för utformning av riskmallar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Näslund Erik, Karlsson Edvard, Koch Bo, Dufvenberg Toni
Ort: Umeå
Sidor: 14
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01307-864)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, riskavstånd, skadeutfall sommarförhållanden, chemical warfare agents, risk distance, injuries, summer conditions
Sammanfattning Två väderscenarios med två olika agens (sarin och VX) har använts för att belysa effekterna av C-anfall under sommarförhållanden. Den frågeställning som behandlas är: - Risker utomhus under sommarförhållanden för personer utan skydd Resultaten från datorsimuleringarna presenteras i text och bilder och sammanfattas som riskmallar för respektive agens.
Abstract Two weather scenarios and two different agents (sarin and VX) have been used to illustrate the effects of a C-attack during summer conditions. The main object is: - Risk areas outdoor during summer conditions for unprotected people The results from the computer simulations are presented in text and illustrations and are compiled into risk templates for each agent.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182