Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undervattensverkan i sjömål - verksamhet inom "Framtida sjöminkrigssystem" - 1999.

Undervattensverkan i sjömål - verksamhet inom Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fast Linus
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-15
Rapportnummer: (FOA-R--99-01309-313)
Nyckelord Verkan, modellering, simulering, experiment, fartyg, undervattensvapen, Weapon effects, modelling, simulations, experiments, ships, underwater weapons, 24
Sammanfattning Vid FOA bedrivs forskning rörande undervattensverkan huvudsakligen inom projekten "Framtida torpeder" och "Framtida sjöminkrigssystem". Huvudsyftet med denna rapport är att dokumentera det arbete som har bedrivits inom "Framtida sjöminkrigssystem" under budgetåret -99. Inledningsvis ges en redogörelse för de olika metoder som står till buds för att analysera undervattensverkan, experimentella metoder kopplade till olika typer av modelleringar och simuleringar.
Abstract Within FOA, research of underwater weapons effects in ships, is mainly carried out in the projects "Future torpedoes" and "Future sea mine warfare systems". The main purpose of this report is to show what has been done during the year of 1999 within the project "Future sea mine warfare systems". Initially, a short presentation of different methods (theoretical methods as well as experimental methods) for analyzing such effects is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182