Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adhesion of low emissive coatings on PMMA substrates.

Adhesion of low emissive coatings on PMMA substrates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lee Hung-Shiun, Staaf Örjan, Georgson Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 11
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--99-01312-615)
Nyckelord vidhäftning, vattenjet, glimning, adhesion, water jet, glow discharge, 31, E3033
Sammanfattning Flygplanshuvar utsätts för stora nötningspåfrestningar under flygning. Det är svårt att kombinera de önskade optiska egenskaperna för ytskiktet med de mekaniska. För att minska IR-strålningen från cockpit och den aerodynamiskt uppvärmda huven är det önskvärt att belägga huven med ett lågemissivt skikt. För att åstadkomma ett lagemissivt skikt på huvmaterialet provades visuellt transmitterande skikt av guld, silver, aluminium och titannitrid. Skikten lades på med sputtring och innan deponeringen användes glimning för att modifiera PMMA-ytan.Glimningen syftade till att förbättra vidhäftningen av metallskiktet. Ett tapetest visade dock att förbehandlingen av ytan inte gav den önskade förbättringen av vidhäftningen. Tester med vattenjet på en titannitrid belagd yta visade inte på några förändringar i erosionsmotstånd för PMMA-ytan. I litteraturen förekommer uppgifter om att ytbehandling med glimning, den metod som står omnämnd i rapporten, förbättrar vidhäftningen för en metallyta på en plastyta. Det är därför nödvändigt att ytterligare studera effekterna av glimning före deponering av metall på den här typen av substrat.
Abstract Aircraft canopies are exposed to erosion during flight. It is difficult to combine the desired optical and mechanical properties of canopy coatings. It is favourable to have a low emissive coating on the canopy in order to reduce the emitted infrared radiation from the cockpit as well as reduces the emittance from the canopy caused by aerodynamic heating. The final multilayer structure includes a layer of Teflon for protection, but this report is focused on the adhesion between the substrate and the metal film. Visually transparent layers of titanium nitride, gold, silver and aluminium were deposited by sputtering onto PMMA substrates. Prior to the depostion, the substrates were cleaned in a glow discharge process in the load lock chamber. The surface modification of the cleaning process aimed at improving the adhesion of the thin metallic layer. However, the Scotch 3M tape test indicates that the adhesion was not improved by the pretreatment of the substrate surface. A water jet test, to study the rain erosion resistance, showed that the extra layer of metal did not effect the abrasive properties of the surface. From literature, it is known that a surface treatment of glow discharge improves the adhesion of metal layers on plastic surfaces. Therefore, additional work on the treatment prior to sputter deposition needs to be done.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182