Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Adaptiv RSV-stridsdel: Inledande försök.

Adaptiv RSV-stridsdel: Inledande försök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gunnar, Helte Andreas, Karlsson Svante, Lundgren Jonas
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-26
Rapportnummer: (FOA-R--99-01313-310)
Nyckelord Riktad sprängverkan, RSV, adaptiv, flerpunktsinitiering, shaped charge, adaptive, many-point initiation, star-formed jet tip
Sammanfattning Syftet med undersökningen är att belysa möjligheter att kontrollera och optimera verkan av en stridsdel med riktad sprängverkan, RSV, mot olika måltyper. I detta fallet har pansarskyttefordon och stridsvagnar antagits vara måltyperna för en tänkbar robot med ett sensorsystem som kan klassificera mål och välja verkanstyp utifrån detta. I denna studie har en strålbildande verkansdel använts för att prova initiering i flera punkter. Resultatet blev en stjärnformig strålspets som gav upphov till ett större utgångshål och fler sekundärsplitter.
Abstract The purpose of the work is to study possibilities of varying the mode of a shaped charge in order to optimize the effects regarding the type of target considered to be defeated. In this case the targets considered has been APCs and MB´I´s. The missile carrying the warhead was anticipated to have intelligence in order to be able too identify the target and hit-point. This study reports on shaped charges equipped with four point initiation, thus making a star-formed jet-tip, which produces a large hole area and therefore more secondary fragments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182