Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Molybden och wolfram som inläggsmaterial i RSV-stridsdelar.

Molybden och wolfram som inläggsmaterial i RSV-stridsdelar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-26
Rapportnummer: (FOA-R--99-01315-310)
Nyckelord Riktad sprängverkan, RSV, inlägg, molybden, wolfram, höghastighetsformning, HERF, shaped charge, liner, molybdenum, tungsten, high energy rate forming, HERF
Sammanfattning Utvecklingspotentialen för stridsdelar med riktad sprängverkan (RSV) har stadigt ökat genom åren. Det material som använts mest till inlägg är koppar. Det beror dels på materialets formbarhet, dels på dess duktilitet vid både låga och höga töjningshastigheter. Med förfining och ökad förståelse för initiering, inlägg, sprängämneskropp, höljen och vågformares betydelse och geometriska toleranser, har man troligen nått maximum med avseende på verkan av en laddning med dagens sprängämne och inlägg av koppar. Molybden och wolfram är intressanta material som kan bidra till en avsevärd ökning av RSV-laddningars prestanda. En höghastighetsformningsteknik för dessa material har studerats, i vilken materialet utsätts för hög hastighet och energi under förloppet. Tekniken utnyttjar en hydrauliskt driven, datorstyrd maskin, i vilken provstavar av olika material stukades. Antal slag och begynnelsetemperatur provades för att fastställa gynnsammast möjliga konditionen för de olika materialen.
Abstract The penetration of Shaped Charges has increased through the years due to an increased understanding of material properties and importance of precision. The most used material has been copper for its high ductility and ease of formability. With this knowledge the most of the possible performance from such a charge has been reached, although a few more percent could be achieved but to a high cost. Molybdenum, high speed of sound, and Tungsten, high density, has been shown to be candidates as new materials for making liners. High speed of sound means faster and longer jets, high density means increased penetration. In this study a method for forming liners of Molybdenum and Tungsten is considered. The preliminary tests is performed by jolting of specimen of the materials. The method uses a hydraulic driven, computer controlled high energy rate forming technology developed in Sweden. High speed filming of the process has been done to characterize it. The influence of different starting temperatures and number of blows has been tested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182