Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från maritime force projection conference, London 1999-06-17--18.

Reserapport från maritime force projection conference, London 1999-06-17--18. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berg Anna-Lena, Brämming Per, Åhlin Alexandra
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-30
Rapportnummer: (FOA-R--99-01317-201)
Nyckelord Amfibisk förmåga, minkrigföring, kustnära, robotar, robotsimulering, missiler, luftförsvar, force projection, amphibious, joint, combined, littoral, 11, 61
Sammanfattning Dagens och den närmsta framtidens insatser präglas av internationella aktiviteter mer eller mindre fjärran från det egna territoriet. Nya typer av insatser kräver ökade krav på förmågor som ubåtsjakt, minkrigföring, markmålsbekämpning samt amfibisk förmåga. Andra nya inslag är ökad samverkan mellan nationer och vapengrenar. I och med de nya typerna av insats sker också en förskjutning av insatsområden från oceanerna till kustnära områden vilket är gynnsamt för Sverige. Konferensen avhandlade med totalt 14 konferensbidrag utvecklingen inom marina stridskrafter och marin materiel inom NATO, såväl taktiskt som tekniskt för en anpassning mot de nya typerna av insatser. Bilaga 1 innehåller referat av konferensbidragen.
Abstract Missions of today are characterized by international operations. New types of operations requires increased abilities in areas like anti-submarine operations, mine warfare, sea launched land attack and the amphibious ability. Other new areas are joint and combined. Partly caused by the new types of missions the areas of operations are going from blue water towards littoral areas. The conference contained a total of 14 papers and described the development of force projection in the maritime field on the tactical as well as the technical level. Appendix 1 contains a summary of the conference papers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182