Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Insatsregler under övning OSTBÅGEN 99.

Insatsregler under övning OSTBÅGEN 99. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berg Anna-Lena, Höstbeck Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-30
Rapportnummer: (FOA-R--99-01320-201)
Nyckelord marinen, övning, analys, OSTBÅGEN, ROE, insatsregler, PSO, naval exercise, Rules of Engagement, 11
Sammanfattning Marinen genomförde under perioden 13-22 september 19999 övningen OSTBÅGEN 99 längs Upplandskusten. Under övningen som hade ett internationellt tema prövades metoder och rutiner för att hantera insatsregler (eng. Rules of Engagement). Denna rapport beskriver den metod som användes för att analysera systemet med insatsregler och resultatet. Erfarenheterna av datainsamlingsmetoden visar på behovet för analysgruppen av att vara ute med förbanden på fältet. Analysen visar att kunskapen om insatsregler var väl spridd, men i vissa fall var förståelsen inte tillräckligt djup. Rutinerna för hantering av insatsreglerna bör förbättras, särskilt bör möjligheten att hantera insatsregler inom stabsstödet undersökas.
Abstract During the period 13-22 of September, the naval exercise OSTBÅGEN 99 was held along the coast of Uppland. The exercise had an international scenario an aim of the exercise was to test a system for handling Rules of Engagement. This reprot describes the method used to analyse the system for ROE and the result of the analysis. The experience of data acquisition from OSTBÅGEN clearly shows the need for the analysts to follow the units in the field. The analysis shows that the knowledges of the Rules of Engagement is good, but not that detailed. The routines for handling ROE should be improved an the possibility of introducing tools for ROE handling into the C2-system should be studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182