Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A broadband circular antenna array.

A broadband circular antenna array. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Martin Torleif, Pettersson Lars, Loren Jörgen, Erickson Roland, Rahm Jonas
Ort: Linköping
Sidor: 53
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01321-504)
Nyckelord antenn, gruppantenn, FDTD, radiokommunikation, antenna, array, FDTD, radio communication, 72, E7006
Sammanfattning Inom projektet Radiokommunikationsmiljö studeras bredbandiga gruppantenner för radiokommunikation. Denna rapport behandlar en fordonsmonterad cirkulär gruppantenn avsedd för frekvensområdet 200 MHz - 500 MHz. Antennen är framtagen för radiokommunikation med elektronisk lobformning vilket försvårar risken för upptäckt och utstörning. Flera antennkoncept har simulerats med hjälp av FDTD (Finite-Difference Time-Domain) metoden. FDTD-metoden har fördelen av att generera resultat för hela frekvensbandet med hjälp av en enda exekvering. Baserat på simuleringsresultaten har en experimentantenn byggts på FOA. Den består av 16 st koniska monopolelement monterade på ett lutande jordplan framför en konisk cylindrisk reflektor. Flera antennparametrar har mätts såsom antennvinst för ett element, inimpedans och ömsesidig koppling mellan elementen. De uppmätta resultaten stämmer väl överens med de simulerade. Exempel på syntetiserade antenndiagram baserade på både uppmätta och simulerade elementdiagram presenteras. Det är möjligt att erhålla en lobbredd om ca 30 grader över frekvensbandet med en bibehållen sidlobsnivå om ca -20 dB. I rapporten behandlas även initiala resultat med avseende på radarmålyta, elementfelsanalys samt plattfonnsinverkan.
Abstract Within the Radio Communication Environment project, broadband antenna concepts for communication purposes are studied. This report describes a vehicle mounted circular array antenna intended for the frequency range 200 MHz - 500 MHz. The antenna is designed for radio communication using beamforming techniques with low probability of intercept properties. Several antenna concepts have been simulated using Finite-Difference Time-Domain (FDTD) method. FDTD has an advantage compared with other methods in that one timedomain simulation covers the whole frequency band. Based on the simulations, one of the antennas was chosen to be assembled. It consists of 16 conical monopoles mounted on a tilted groundplane with a conical cylindrical reflector in the middle. Several parameters were measured, such as element gain, input impedance and mutual coupling between elements. The measured parameters agree well with the simulations. Examples of synthesized antenna patterns are given using both simulated and measured element patterns. It is possible to achieve a beamwidth of approximately 30 degrees over the entire frequency band with sidelobe levels of approximately -20 dB. Initial results concerning radar cross section (RCS) of the antenna, element failure and platform influences are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182