Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellering av antitorped-torped i MUMS. Specifikation och inledande implementation.

Modellering av antitorped-torped i MUMS. Specifikation och inledande implementation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jahnberg Svante, Johansson Jan Ove
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01323-313)
Nyckelord Datormodell, simulering, undervattensmotmedel, antitorped-torped, computer model, simulation, underwater countermeasures, antitorpedo-torpedo, 61
Sammanfattning Syftet med datormodellen MUMS är att studera dueller mellan torpeder och ubåtar eller ytfartyg försedda med vilseledande (skenmål) eller maskerande hydroakustiska motmedel. Skenmålen är försedda med målbullergenerator eller repeterare. Maskering kan ske med störare för bred- eller smalbandsstörning och "bubbelridå". Önskemål har på senare tid kommit om att utöka de motmedelstyper som redan går att simulera i modellen med en s k antitorped-torped. Föreliggande rapport beskriver hur en ny typ av motmedel - antitorped-torped - kan införas i simulerings-modellen MUMS (Modell för Undervattens-Motmedels-Simulering). I rapporten ges en kortfattad specifikation för modellering av antitorped-torpeden. Här anges också i stort erforderlig modifiering och komplettering av programkoden för simuleringsmodellen och databashanteraren. MUMS-modellen är implementerad på PC under operativsystemen Windows 95/98 eller Windows NT.
Abstract MUMS is a computer model for simulation of underwater countermeasures for protection of submarines and surface ships against threatening torpedoes. The ships can be equipped with floating, towed or self-propelled decoys and jammers. The deceiving effects of noise generators and repeaters are modelled as well as the masking effects of broadband and narrowband jammers and so called "bubble curtains". A new type of countermeasure - an antitorpedo-torpedo - is proposed to be included in the MUMS model. The antitorpedo-torpedo model is specified in the report. The necessary changes and complements of the program code are described. The computer model will be run on a PC under the operating systems Windows 95/98 or Windows NT.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182