Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Methods for data assimilation in oceanography.

Methods for data assimilation in oceanography. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nycander Jonas
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-28
Rapportnummer: (FOA-R--99-01324-409)
Nyckelord Data-asimilering, oceanografi, Kalman, filter, optimal interpolation, data assimilation, oceanography, Kalman, filter, optimal interpolation, 64
Sammanfattning En översikt ges över metoder för data-assimilering i oceanografi. Dessa inkluderar optimal interpolation och statistisk interpolation, den metod som traditionellt använts inom meteorologin, och som också används operationellt för havsprognoser vid flera oceanografiska centra. Mer avancerade och beräkningskrävande metoder som förmodligen kommer att användas i framtiden, såsom Kalman filtrering och den adjungerade metoden, beskrivs också.
Abstract An overview of methods for oceanographic data assimilation is given. These include optimal interpolation and statistical interpolation, the method traditionally used in meteorology, which is also used operationally for ocean forecasting in several oceanographic centers. More advanced and expensive methods that are likely to be used in the future, such as variants of the Kalman filter and the adjoint method, are also described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182