Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med HPM-pulser från PCSS-generatorer.

Försök med HPM-pulser från PCSS-generatorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jonsson Rolf, Åberg Jan
Ort: Linköping
Sidor: 12
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01329-616)
Nyckelord HPM, störning, kortpuls, CARABAS, mobiltelefon, filter, HPM, jamming, short-pulse, CARABAS, mobile phone, filter, 34, E3024
Sammanfattning Halvledarbaserade kortpulsgeneratorer med hög momentan uteffekt har använts i försök utförda i samverkan mellan FOA och Ericsson Saab Avionics. Rapporten presenterar resultat från försök att störa radarsystemet CARABAS, samt laboratorieförsök angående störning av mobiltelefoner och pulstransmission genom bandpassfilter. Försöket att störa CARABAS gav negativt resultat, främst på grund av problem med att få ut en tillräcklig pulseffekt från våra källor. Enkla försök har dock visat att mobiltelefoner kan störas av relativt låga effektnivåer om pulsrepetitionsfrekvensen är tillräckligt hög. Oklarheter föreligger fortfarande om denna typ av korta bredbandiga pulsers interaktion med bandpassfilter.
Abstract Tests with short pulse high power semiconductor generators have been carried out in co-operation between FOA and SAAB Ericsson Avionics. Presented in this report is an attempt to jam the CARABAS radar system and laboratory tests concerning jamming of mobile phones and pulse transmission through band-pass filters. The attempt to jam CARABAS failed, mainly due to problems with delivering enough power from our generators. The tests with mobile phones showed that relatively low energy levels were needed to brake the communication if pulse repetition frequency was high enough. There are still unresolved questions about the interaction between these short wide-band pulses and band-pass filters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182