Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Konsten att utveckla ledningsstöd: Synergi mellan teoretisk och teknisk utveckling.

Konsten att utveckla ledningsstöd: Synergi mellan teoretisk och teknisk utveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alm Irma, Söderquist Ingrid, Widegren Ingemar
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-22
Rapportnummer: (FOA-R--99-01331-505)
Nyckelord ledning, tekniskt stöd, dynamik, förändring, scenario, management, technical support, dynamics, change
Sammanfattning Denna verksamhetsrapportredovisar verksamhet utfört 1998-99 inom projektet "ledningsutveckling för den framtida sjöstriden". Rapporten har två syften. Det första syftet är att visa på behov av att utveckla en ny metodologi för analys av komplexa system och att föreslå några riktlinjer för utveckling av det tekniska ledningsstödet. En viktig anledning till att majoriteten av militära informationssystem är kortlivade, dyra och i ständigt behov av uppdatering, är att det saknas en balans mellan den teoretiska kunskapen om vad olika omvärldsdynamiker tillåter och kräver av en ledningsfunktion och den exponentiella och självgynnande utvecklingen av tekniska innovationer. En annan anledning är att det tekniska stödet utvecklas med vägledning av ett dimensionerande scenario. I rapporten föreslås att tekniska ledningsstöd och ledningsfunktion bör utvecklas utifrån generiska scenarier som baseras på tre konstanta typer av förändringar: stabil, kvasistabil och öppen. Användning av generiska scenarier exemplifieras i en analys av ett funktionsblock, STRIMA, i det marina IS. Den generella slutsatsen är att tekniska stöd som utvecklas utifrån kravspecifikationer kan i bästa fall fungera effektivt i en stabil omvärldsdynamik.
Abstract This progress report shows activity performed 1998-99 within the project "The development of the future marine C2". The report is aimed at stressing the need of a new methodology for analysis of complex systems, and at suggesting some guidelines for the development of technical Command and Control (C2) support. An important reason for the fact that contemporary military information systems are short-lived, expensive, and in a continuous need of upgrade is the lacking balance between theoretical knowledge about different kinds of environmental dynamics and what these dynamics allow and demand from the C2 function. The lack of balance is reinforced by the self-promoting development of technical innovations. Another reason is that the technical support is developed with the guidance of a circumstantial scenario. It is suggested in the report that the development of C2 function and technical support systems should be guided by generic scenarios, which rely on three constant types of change: closed, contained and open. The use of generic scenarios is exemplified by an analysis of a part of the navy´s IS, STRIMA. The general conclusion is that a technical support system, which is developed by the guidance of specified requirements, can funcion efficiently only if the environmental dynamic is stable.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182