Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inomstatliga lågnivåkonflikter - stadier och dynamik.

Inomstatliga lågnivåkonflikter - stadier och dynamik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 85
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-22
Rapportnummer: (FOA-R--99-01334-170)
Nyckelord Lågnivåkonflikter, lågintensitetskonflikter, upptrappning, nedtrappning, eskalering, deeskalering, dödlägen, inbördeskrig, konfliktdynamik, konfliktförlopp, intrastate low-intensity conflicts, escalation, statelmate, de-escalation, civil war, dynamics of conflict, 14
Sammanfattning Ämnet för rapporten är inomstatliga lågnivåkonflikters stadier och dynamik. Syftet med rapporten är att söka förbättra förutsättningarna för beslutsfattandet inför och under fredsfrämjande militära insatser genom att öka förståelsen av inomstatliga lågnivåkonflikters olika stadier och dynamik. Detta görs genom att belysa hur det övergripande förlopp ser ut och vad det är för drivkrafter och förhållanden som påverkar upptrappning, dödlägen och nedtrappning i inomstatliga lågnivåkonflikter. I fråga om nedtrappning så ligger tyngdpunkten på att belysa vad det är som hindrar eller försvårar en nedtrappning från öppna stridigheter till eldupphöravtal och fredsamtal. Till grund för rapporten ligger litteraturstudier av empirisk och teoretisk litteratur på området. Rapportens övergripande slutsats är att fredsfrämjande militära insatser i inomstatliga lågnivåkonflikter måste förberedas och följas upp ingående. Detta inbegripen bland annat ett helhetsperspektiv på den aktuella konflikten där samspelet mellan politiskt, ekonomiskt, militärt och kriminellt agerande samt samspelet mellan olika arenor och nivåer beaktas. Ett sådant helhetsperspektiv kräver medverkan och samarbete mellan experter på olika områden t.ex. ekonomi, statsvetenskap, militära frågor, kriminologi, beteendevetenskap.
Abstract The topic of this report is the phases and dynamics of intrastate low-intensity conflicts. The aim of the report is to improve the condition of decision-making before and during military peacekeeping/enforcement operations by enhancing our knowledge of the phases and dynamics of intrastate low-intensity conflicts. This is done by illuminate the phases of and the driving forces behind escalation, stalemate and de-escalation in intrastate low-intensity conflicts. The focus on de-escalation is on what factors and condition that hinder open fighting to de-escalate to cease-fire and peace negotiations. The report is based on literature studies. The reports main conclusion is that military peacekeeping/enforcement operations in intrastate low-intensity conflicts has to act on basis of a comprehensive perspective of the conflict in concern. This means among other things that the interplay between politics, economy, military matters and criminal activities on different arenas and levels has to be analysed. Such a comprehensive perspective require the participation and co-operation between experts in different fields of knowledge, such as political science, military science, behavioural science etc.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182