Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studier av kopplingen dynamiska materialdata-modellering. Lägesrapport september 1999.

Studier av kopplingen dynamiska materialdata-modellering. Lägesrapport september 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Skoglund Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 7
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01335-310)
Nyckelord Analytisk penetrationsmodell, konstitutiva ekvationer, materialmodeller, analytical penetration modeel, constitutive model, material model
Sammanfattning En analytisk modell för att beräkna ballistiska gränshastigheter har tillämpats på finkalibrig APHC (Armour Piercing Hard Core) ammunitions penetrationsförmåga i ett kvävelegerat stål (HNS) och i ett mera konventionellt stålskyddsmaterial, RHA (Rolled Homogeneous Armour). Den analytiska modellen predikterar penetrationsförmågan bra då målmaterialet är RHA men överensstämmelsen är sämre för HNS. Avvikelsen beror på att HNS har ett väsentligt annorlunda konstitutivt samband än RHA. För att kunna beskriva och modellera det kvävelegerade stålets mekaniska egenskaper har en semiempirisk materialmodell utarbetad av Johnson och Cook tillämpats. I denna lägesrapport sammanfattas resultaten kortfattat.
Abstract An analytical penetration model has been used to calculate the ballistic limit for small calibre APHC (Armour Piercing Hard Core) ammunition against target materials of either RHA (Rolled Homogeneous Armour) or HNS (High Nitrogen Steel). The model predicts the ballistic limit well when the target material is RHA but the deviation between experimental results and model calculations are considerably higher for HNS. The deviation is due to the different constitutive behaviour of HNS compared to the more conventional armour, RHA. In order to describe the behaviour of HNS a material model suggested by Johnson and Cook is used. The results are summarised in this progress report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182