Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av beredskap för kemolyckor med morfologisk analys.

Värdering av beredskap för kemolyckor med morfologisk analys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ritchey Tom, Stenström Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-21
Rapportnummer: (FOA-R--99-01340-990)
Nyckelord kemikalieolyckor, värdering, morfologisk analys, Casper, räddningstjänst, chemical accidents, evaluation, morphological analysis, rescue services, 12
Sammanfattning FOA har på uppdrag av Räddningsverket tagit fram en prototyp till ett instrument som skall kunna användas för att värdera räddningstjänstens beredskap för kemolyckor. Vi har använt metoden generell morfologisk analys med datorstödet Casper.
Abstract FOA has been commissioned by the Swedish Rescue Services Agency to develop a prototype instrument to evaluate the Swedish rescue services´ preparedness for a spectrum of possible types of accidents involving chemicals and other hazardous goods. The prototype was developed using the method of morphological analysis, and applied as a software package CASPER (Computer Aided Scenario and Problem Evaluation Routine).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182