Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Krafter och stelkroppsrörelser i ett elektromagnetiskt pansar.

Krafter och stelkroppsrörelser i ett elektromagnetiskt pansar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Anders, Mousavi Saed
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01341-310)
Nyckelord Elektromagnetiskt pansar, pilprojektiler, electromagnetic armour, long rod projectile
Sammanfattning Denna rapport är en teoretisk studie av potentialen för ett elektromagnetiskt pansar avsett för skydd mot pansarbrytande pilprojektiler. Pansaret består av två stycken elektriskt ledande plåtar kopplade till ett kraftigt elektriskt pulsaggregat. När pilprojektilen penetrerar de två plåtarna kommer pulsaggregatet att kortslutas och en kraftig ström kommer att flyta genom pilen. Denna ström ger upphov till olika globala och lokaliserade effekter på pilen. I denna rapport studeras de elektromagnetiska krafter som uppstår globalt och den mekaniska stelkroppspåverkan på pilen som dessa krafter ger upphov till. Beräkningarna visar att det behövs mycket kraftiga strömmar för att få krafter som är stora nog att störa en stor projektil ordentligt. Strömmar på flera megaampere måste till innan vi uppnår störningar som är stora nog att påverka penetrationen negativt. De kraftiga strömmarna kräver i sin tur mycket stora pulsaggregat. Aggregat på flera tiotals megajoule behövs för att uppnå de erforderliga strömpulserna. Så stora aggregat går att tillverka men de blir mycket komplexa och utrymmeskrävande med dagens teknologi. Slutsatsen är att den studerade typen av elektromagnetiskt pansar ej är praktiskt realiserbar i dagsläget. En framtida utveckling av elektriska pulsaggregat kan dock komma att ändra på detta.
Abstract This report is a theoretical study of the potential of a type of electromagnetic armour designed as an armour against long rod projectiles. The armour consists of two electrically conducting plates connected to a powerful capacitor bank. When the projectile penetrates the two plates it short circuits the capacitor bank and a strong electric current will float through it. This current gives rise to several different global and localized effects on the projectile. In this report we will study the electromagnetic forces acting on the projectile and the mechanical rigid body motions appearing as a result of these forces. The calculations indicate that extremely strong currents are needed in order to produce the forces needed to disturb a full-scale projectile. Currents of several megaamperes must be reached before the perturbations get big enough to seriously affect the penetration. The capacitor banks needed to deliver the required currents will be very large, of the order of tens of megajoules. Capacitor banks that large are not impossible to design but they inevitable become very voluminous when using technology available today. The conclusion is that the type of electromagnetic armour under investigation is not feasible today. Future developments in pulsed power technology might however change this situation. Localized effects (e.g. melting of thin layers, vaporization and magnetohydrodynamic instabilities) could make the protective qualities of the studied electromagnetic armour greater than accounted for here.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182