Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Silverkloridelektroder för marint bruk.

Silverkloridelektroder för marint bruk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Brage Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-24
Rapportnummer: (FOA-R--99-01343-409)
Nyckelord Elektroder, silver, silverklorid, byggnadssätt, tekniska egenskaper, electrodes, silver, silverchloride, design, technical properties, 65
Sammanfattning Erfarenheter från tre års användning och prov med elektroder av typen silver / silverklorid presenteras, avseende främst material, funktion, gjorda val av materialkombinationer, tillverkning och byggnadssätt. Här poängteras tekniska egenskaper med betydelse for förståelsen av hur dessa elektroder fungerar i växelverkan med havsvatten och signalförstärkare. Systemtekniska egenskaper framgår av andra rapporter.
Abstract Experience from three years of use and testing of electrodes of the silver /silverchloride type is presented. Primarily some material properties and functions are described enabled through the selection of materials in combination with handling and design. The emphasis is on the technical properties important for the understanding of how these electrodes work in interaction with seawater and signal amplifiers. The properties of systems deployed at sea are given elsewhere.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182