Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metodik för beräkning av radiosträckning.

Metodik för beräkning av radiosträckning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01350-504)
Nyckelord radio, vågutbredning, radioräckvidd, radiotäckning, elementär transmissionsförlust, brus, beräkningsmetodik, länkbudget, 72, E7005
Sammanfattning Rapporten beskriver en metodik för beräkning av radiotäckning och är tänkt att kunna utgöra ett underlag för utveckling av radioplaneringsverktyg. Med radiotäckning menas här att den mottagna signalen skall uppfylla vissa kvalitetskrav. Dessa krav har i den här rapporten dock begränsats till att endast omfatta signal-brusförhållandet vid mottagarens detektor. Förutom beroendet av utbredningsdämpningen mellan sändar- och mottagarantennen diskuteras inverkan av såväl den omgivande brusmiljön som det interngenererade bruset i mottagarutrustningen. Vidare behandlas hur konfidensgraden för radiotäckningen kan bestämmas utifrån kännedom om, eller utifrån modeller av, den statistiska fördelningen hos prediktionsfelet för den beräknade länkmarginalen.
Abstract This report describes calculation methods for determination of radio coverage. The intention is that it could be useful as a basis in the development of radio planning tools. By radio coverage we here mean that the received signal must meet some quality requirements. These requirements have in this report been limited to the consideration of signal to noise ratio at the detector of the receiver. Besides the dependency on the transmission loss between the transmitter and the receiver antenna, effects of both the external noise envi-ronment and the internally generated noise in the receiving equipment are discussed. Furthermore, we consider how confidence levels of the radio coverage can be calculated from the knowledge, or the models, of the prediction error probability distribution of the computed link margin.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182