Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Besök i Bosnien-Hercegovina och Kroatien. Studier av minröjningsarbeten i minerat land samt jord- och luftprovtagning för forskningsuppdrag.

Besök i Bosnien-Hercegovina och Kroatien. Studier av minröjningsarbeten i minerat land samt jord- och luftprovtagning för forskningsuppdrag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sarholm Lena, Kjellström Ann, Gustavsson Matts
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01353-310)
Nyckelord Minröjning, manuella och maskinella röjningsmetoder, minhundar, demining, manual and mechanical demining methods, mine detection dogs
Sammanfattning I samband med en ammunitionsröjningskurs för forskare har ett besök i Bosnien-Hercegovina gjorts. I Sarajevo hade Norsk Folkehjelp utarbetat ett program där vi fick tillfälle att se deras minröjningsarbete med manuella metoder och med minsökande hundar på olika platser runtom och i Sarajevo. Dessutom genomfördes ett besök på Svenska bataljonen, BA 12, i Tuzla där vi fick möjligheter att ta luft- och jordprover i minerat område för våra forskningsprojekt. En deltagare besökte på inbjudan av CroMAC och WEUDAM Kroatien.
Abstract In connection with a course for scientist in demining has a visit in Bosnia-Hercegovina been performed. A visiting programme had been put together by NPA in Sarajevo, where we were able to look at manual methods and with mine detection dogs on different locations around and within the city of Sarajevo. A visit at the Swedish batalilon, BA 12, in Tuzla was arranged where we also were able to take air and soil samples in mined areas for our research projects. One participant was invited to visit CroMAC and WEDAM in Croatia.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182