Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Besök vid Fort Leonard Wood, USA. Närvaro vid försök med minsökande hundar och elektronisk hundnos samt luftprovtagning för forskningsuppdrag.

Besök vid Fort Leonard Wood, USA. Närvaro vid försök med minsökande hundar och elektronisk hundnos samt luftprovtagning för forskningsuppdrag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellström Ann
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01354-310)
Nyckelord Elektronisk hundnos, minhundar, electronic dog´s nose, mine detection dogs
Sammanfattning Efter inbjudan från DARPA fick representanter från FOA samt FHTC närvara vid en försök med minsökande hundar och DARPAs elektroniska hundnos, som är under utveckling. I samband med detta besök vid testfältet i Fort Leonard Wood gavs inom ramen för F0As forskning även möjligheter till luftprovtagning. Resultaten från analysen av dessa prover kommer att jämföras med liknande prover som tas i andra länder och därmed andra klimat och miljöer.
Abstract After an invitation from Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) representatives from Defence Research Establishment in Sweden, FOA and Swedish Armed Forces Dog Instruction Centre, FHTC, were present at a test with mine detection dogs and the electronic dog´s nose, under construction and development in a project run by DARPA. In connection to this visit at the test field at Fort Leonard Wood it was within the scoop of the research programme at FOA a possibility of air sampling. The results from the analysis of these samples will be compared with similar samples taken in other countries and thereby other climates and environments

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182