Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektrotermisk-kemisk utskjutning. En översikt samt preliminär bedömning av prestanda och realiserbarhet.

Elektrotermisk-kemisk utskjutning. En översikt samt preliminär bedömning av prestanda och realiserbarhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyholm Sten E
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-14
Rapportnummer: (FOA-R--99-01355-310)
Nyckelord ETK, elektrotermisk-kemisk, utskjutning, plasmatändare, plasmainjektor, krut, ETC, electrothermal-chemical, launch, plasma ignitor, plasma injector, propellant
Sammanfattning Elektrotermisk-kemisk utskjutning (ETK) är en utskjutningsteknologi som använder elektrisk energi för att initiera och/eller styra förbränningen av en krutladdning i ett eldrörsvapen. ETK behöver betydligt mindre elektrisk energi än t.ex. räls- och spolkanoner, och bedöms därför vara den teknologi som ligger närmast fältmässig introduktion. Denna rapport innehåller en översikt av ETK-området, en beskrivning av de vanligaste konstruktionerna för att föra in elektrisk energi i laddningsrummet, några utvecklingstendenser, samt något om hur ETK kan integreras med övriga system. Syftet är att ge en orientering om ETK, peka på möjliga prestandavinster med teknologin, samt att göra en bedömning av realiserbarheten.
Abstract Electrothermal-Chemical launch (ETC) is a launch technology using electric energy to ignite and/or control the combustion of the propellant in a gun. The electric energy requirements of ETC are considerably less than for rail- and coilguns. ETC is therefore considered as the launch technology closest to introduction in active service. This report contains an overview of the ETC research area, a description of the most common designs to introduce electric energy into the combustion chamber, some lines of development, and a little about integration of ETC with other systems in a combat vehicle. The purpose is to give an introduction to ETC, point out possible capacity enhancements, and make an estimate of the feasibility.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182