Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Avvägningsproblem för beslutsfattande vid radioaktivt nedfall.

Avvägningsproblem för beslutsfattande vid radioaktivt nedfall. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Ronny, Preuthun Jan, Rosén Klas
Ort: Umeå
Sidor: 33
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01356-861)
Nyckelord Radioaktivitet, beredskap, beslutsfattande, jordbrukare, befolkning, risker, nedfall, radioactivity, fallout, preparedness, decision making, farmers, polulation, agriculture, risk
Sammanfattning Syftet med denna orientering om avvägningsproblem vid beslutsfattande i olika skeden i samband med radioaktivt nedfall är att identifiera olika typer av frågor som kan behöva behandlas, och att ge underlag för prioriteringar vid olika tidpunkter i de fall åtgärder kan vara motiverade. Under stark tidspress och i en komplex situation är det särskilt svårt att hinna få en tillräckligt åskådlig bild av läget. Måste beslut fattas under sådana förhållanden är risken stor att en del aspekter utelämnas, som i efterhand framstår som väsentliga. Detta accentuerar problemen i akutskedet. Efter en kärnenergiolycka - som utgör fokus för denna analys - är det en mängd avvägningar som måste göras. Det kan exempelvis gälla avvägningar mellan: - att handla snabbt för att minska skadorna, riskerna för skador, eller att handla långsammare för att vinna tid för kloka beslut - att jordbrukarna är väl förberedda inför eventuellt nedfall eller att undvika en omotiverad rädsla och försämrad tilltro till myndigheter - att minska föroreningen i jordbruksledet eller i förädlingsledet/hushållen - mindre dos (till konsumenter, jordbrukare, eller djur) eller lägre kostnader (t.ex. högre inkomster, lägre utgifter och mindre arbete) - kostnader nu eller cancerfall i framtiden - mindre dos nu eller mindre dos i framtiden - kvalitet (mindre kontaminerade jordbruksprodukter) eller kvantitet
Abstract The aim of this overview - concerning matters of importance when weighing pros against cons in decision making during different phases in connection with radioactive fallout - is to identify issues of particular importance for potential preparedness actions. It also provides a basis for prioritizations at different phases before and after a radioactive fallout, provided actions are demanded. When time is short, and in a complex situation, it may be particularly difficult to obtain a sufficient comprehensive grasp on the situation. When decisions are called for under such hurried circumstances, there is considerable risk for unintentional omitment of some aspects that afterwards aappear to be of considerable importance for the outcome. That "urgent action" context accentuates problems pertinent to the acute phase.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182