Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mellankalibriga pansarbrytande projektiler. En översikt.

Mellankalibriga pansarbrytande projektiler. En översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mousavi Saed
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-21
Rapportnummer: (FOA-R--99-01357-310)
Nyckelord projektil, pansarbrytande, mellankaliber, projectile, armour-piercing, medium-calibre
Sammanfattning I denna rapport görs en sammanställning av de olika typer av pansarbrytande mellankalibriga projektiler som finna på marknaden i dagsläget. tre olika huvudtyper av projektiler har identifierats: halvpansargranater av stål homogena rotationsstabiliserade projektiler av hårdmetall fenstabiliserade pilprojektiler av tungmetall alt utarmat uran Ett förslag till fortsatt arbete inom mellankaliberområdet presenteras.
Abstract This report contains a compilation of the different types of medium-calibre armour-piercing projectiles that can be found on the market today. Three different main types of projectiles have been identified: - steel projectiles containing incendiary materials of explosives - homogeneous rotationally stabilized projectiles made of tungsten carbide. - fin stabilized long rod projectiles made of tungsten alloy or depleated uranium. A recommendation for future work on medium-calibre projectiles is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182