Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Further studies of an optical calibration network.

Further studies of an optical calibration network. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Boman Tomas
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--99-01360-408)
Nyckelord fiberoptisk länk, optiskt kalibreringsnät, fiber-optic link, optical calibration network, 35, E3008
Sammanfattning l den här rapporten behandlas ett optiskt kalibreringsnät för en digital gruppantenn. Kalibreringsnätet utvärderas med avseende på fas- och amplitudstabilitet. De mätproblem som har framkommit analyseras, och förslag ges på hur liknande problem kan undvikas i framtida radarmätningar.
Abstract In this report, we consider an optical calibration network for a digital beamforming ant calibration network is evaluated regarding the phase and amplitude stability. The measurement problems that have become apparent are analyzed, and suggestions are made of how similar problems can be avoided in future radar measurements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182