Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Grundläggande principer vid design av fördetonator för pulsdetonationsmotorer.

Grundläggande principer vid design av fördetonator för pulsdetonationsmotorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tegner Jon
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-21
Rapportnummer: (FOA-R--99-01362-310)
Nyckelord pulsdetonationsmotor, fördetonator, deflagration, detonation, pulse detonation engine, pre-detonator
Sammanfattning I syfte att bättre förstå mekanismerna bakom en accelerande flamma och övergång till detonation, samt hur detta ska tillämpas i en fördetonator till en pulsdetonationsmotor har i sammanhanget relevant studerats. Ett fåtal grundläggande principer för att åstadkomma snabb acceleration av flamman och snabb övergång till detonation har identifierats. Dessutom presenteras vissa riktlinjer för design av experimentuppställning lämpad för att undersöka dessa fenomen.
Abstract The problem of obtaining fast transition from deflagration to detonation and its application in pulse detonation engines is addressed. A review of relevant litterature is presented, and a few basic principles to obtain fast acceleration of the flame and efficient transition to detonation have been identified. Furthermore a few guidelines for investigation of these principles in actual experiments are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182