Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Icke-dödliga vapen. Lägesrapport

Icke-dödliga vapen. Lägesrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Curt
Ort: Linköping
Sidor: 16
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-07
Rapportnummer: (FOA-R--99-01363-310)
Nyckelord icke-dödliga vapen, vapen med graderad verkan, non-lethal weapons, weapons with tuneable effect, 800, E3030
Sammanfattning Syftet med denna lägesrapport är att ge både en bakgrundsbeskrivning av varför forskning inom icke-dödliga vapen (IDV) bedrivs och mer explicit vad projektet IDV (eller VGV=Vapen med Graderad Verkan som det tidvis kallas och utgör en delmängd av) gör idag och resultat som uppnåtts. Vidare ges en sammanfattning av de viktigare aktiviteterna inom IDV som pågår i vår omvärld. Slutligen görs ett försök att så objektivt som möjligt redovisa den uppmärksamhet och propåer om samarbete som kommer från olika håll.
Abstract The purpose with this report is both to give a background description of why research is carried out on Non-Lethal Weapons (NLW) and more explicit what the project NLW (or "weapons with tuneable effect" as it is called from time to time and is a subgroup of) is doing today and the results that have been achieved. Further a summary is given of the most important activities in NLW that are in progress in the world around. Finally an attempt is done to as objective as possible describe the attention and proposals on co-operation that are coming from different authorities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182