Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mekanisk störning av pilprojektiler.

Mekanisk störning av pilprojektiler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mousavi Saed, Liden Ewa
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-04-13
Rapportnummer: (FOA-R--99-01365-310)
Nyckelord projektiler, sensoraktiverad skydd, stelkroppsmekanik, fragment, projectil, sensor activated armor, rigid body analysis
Sammanfattning Denna rapport har sammanställts för att beskriva de fenomen som uppstår vid växelverkan mellan en modern KE-projektil och ett sfäriskt fragment. En numerisk samt en approximativ analytisk studie av växelverkan mellan en pansarbrytande KE-projektil och ett sfärisk fragment har utförts för att belysa huruvida de ingående parmetrar såsom fragmentets massa, hastighet och kontaktpunkt längst projektilen kan tänkas påverka rotationshastigheten hos projektilen efter kontakt. De numeriska simuleringarna har utförts för att studera den lokala deformationen samt att studera fenomenet med bättre upplösning i tiden. Ett antal experiment har utförts i mindre skala. Dessa har jämförts med de numeriska simuleringarna för att kontrollera om programmet är ett lämpligt redskap för att simulera sådana problem. Man har även utfört experiment för att studera hur de geometriska detaljerna hos projektilen kan tänkas påverka den resulterande rotationshastigheten. Den approximativ analytiska modellen gav en god bild av hur de olika modellparametrarna inverkar på projektilens rotationshastighet efter kontakt med ett sfärisk fragment. De numeriska simuleringarna överensstämde väl med experimentella resultaten.
Abstract This report addresses the phenomena that accur when a spherical fragment interacts with a long rod projectile. A numerical and a semi-analytical study has been carried out to investigate the influence of different parameters like fragment mass, fragment velocity and the impact point along the projectile on the rotation rate of the projectile. The numerical simulations, which take wave propagation into account, are used to study the local deformation and global behavior of the projectile. The analytical model is used to study the rigid body motion of the projectile. A number of small scale experiments have been carried out and the results have been compared to the numerical simulations. experiments have also been done to find out whether the geometrical details of the projectile affects the global behavior. Both the analytical model and the continuum dynamic simulation gave results that agreed well with the experimental results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182