Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metallpulver som pigment för lågemissiv färg.

Metallpulver som pigment för lågemissiv färg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Georgson Mikael, Lee Hung-Shiun, Staaf Örjan
Ort: Linköping
Sidor: 11
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--99-01367-615)
Nyckelord metallpulver, spektral selektivitet, lågemissiv färg, metallic powder, spectral selectivity, low emissive paint, 31, E3033
Sammanfattning Metallbaserade pigment för inblandning i bindemedel i syfte att sänka målade ytors emittansvärde har undersökts med avseende på optiska egenskaper. Pulver av silver, koppar och järn har genom oxidationsprocesser erhållit ytskikt som reducerar metallglansen i den synliga delen av spektrum, men har en reflektansnivå i IR som visar lågemissiva egenskaper. Den studie som gjorts pekar på möjligheten att tillverka en lågemissiv färg utan att den ger en metallglans i det synliga området. Arbetet har inte fokuserat på att optimera tillverkningsprocessen varför det med en systematisk studie av t. ex. oxidationstidens och kornstorlekens inverkan på de optiska egenskaperna skulle kunna gå att erhålla en större våglängdsselektivitet vad avser de optiska egenskaperna.
Abstract A study of the use of metallic powder for use in binder in order to reduce the emittance of painted surfaces has been carried out with respect to the optical properties. Powders of silver, copper and iron had their surfaces modified by an oxidition process. The oxidized surfaces showed low metallic gloss in the visible region and a reflectance level in the infrared which indicates low emissive properties. The study indicates that it is possible to produce a low emissive paint without an increase of the metallic gloss. The work has not focused on optimization of the process parameters. Consequently, a systematic study of the influence of the oxidation time and powder particle size on the optical properties can result in an improved wavelength selectivity with respect to the optical properties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182