Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framställning av porösa keramiska radarabsorptionsmaterial för högtemperaturtillämpningar.

Framställning av porösa keramiska radarabsorptionsmaterial för högtemperaturtillämpningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Per-Olof, Lindersson Kjell, Roukolathi Juhani
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-25
Rapportnummer: (FOA-R--99-01368-615)
Nyckelord Absorption, porositet, högtemperatur, E-glas, kiselgur, ferriter, skumning, absorption, porosity, high temperature, E-glass, silicon oxide, ferrite, foaming
Sammanfattning Möjligheten att framställa porösa absorptionsmaterial för högtemperaturtillämpningar har undersökts. En metod presenterad av Wood et al. har undersökts genom vilken en porös kropp av ett visst material framställs genom att reagera vatten med en blandning av en skumbildare och materialet. Processparametrar som mängd tillsatt vatten och aceton samt omrörningshastighet har undersökts. Även beroendet av Ph och ytspänningsmedel varierades i ett mindre antal försök. Ett antal olika material har undersökts: E-glas, kiselgur och en ferrit med radarabsorberande egenskaper, Ba2Zn2Fe12O22. För dessa har processparametrarna bestämts. Av de undersökta materialen hade E-glas den högsta hållfastheten i skummat tillstånd. Det var även möjligt att öka hållfastheten hos ferriten genom att blanda i E-glas. Den undersökta metoden är förhållandevis enkel att använda, samtidigt som den går att utnyttja för ett mängd olika material och kombinationer av dessa. Preliminära resultat av absorptionsmätningar ges i appendix.
Abstract A method for producing porous material presented by Woods et al. has been studied with the intention to obtain a porous radar absorbing material. The porous body is made by reacting water with a mixture of the desired material and a gas forming substance and after reaction heat-treat the material. Various process parameters have been investigated in detail e.g. the effect of water and acetone additions together with the stirring velocity. The process parameters have been determined for E-glass, a silicon oxide material and radar absorbing hexagonal ferrite Ba2Zn2Fe12O22 (Zn2-y). The E-glass was shown to have the highest mechanical properties when porous. It was also shown that it was possible to mix Zn2-Y with E-glass and hereby improve the mechanical properties of the porous ferrite. The investigated method has been found readily to use at the same time as it is possible to use for a number of different materials. In the appendix some preliminary results of absorption measurements are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182