Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorsimulering av luftstötvågsbelastning mot vägg RC90 med skyddsplåt för snabbventiler.

Datorsimulering av luftstötvågsbelastning mot vägg RC90 med skyddsplåt för snabbventiler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bryntse Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 8
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01374-311)
Nyckelord Luftstötvågsbelastning, datorsimulering, airblast, numerical simulation
Sammanfattning FOA har på uppdrag av Räddningsverket (SRV) utfört datorsimulering av luftstötvågsbelastning mot en väggstruktur till räddningscentral RC90. I den enklare versionen av anläggningen är ett ca en kvadratmeter stort "paket" om 6 eller 9 snabbventiler monterat direkt på ytterväggen. Med en kraftig stålplåt monterad omedelbart framför (avst. 150-200 mm) skyddas ventilerna från bombsplitter. Vid simulering av luftstötvågen användes upprättstående 125 kg TNT-cylindrar (diam 300, höjd 1100 mm) placerade 5.0-5.8 m framför väggen och 0.2 m ovan markplanet. Resulterande tryck över väggytan och i luftvolymen under skyddsplåten studerades.
Abstract Initiated by the Swedish Rescue Board (SRV), FOA has performed numerical simulations on the airblast load on a wall structure of a building denoted RC90, which is a recently developed prototype of a rescue centre. In the simplest version of the building, a square-meter sized "package" of 6 or 9 rapid-closing valves is mounted on the outside wall, which are protected from debris by a thick steel plate located 150-200 mm right in front of them. To simulate the airblast, upright-standing TNT-cylinders weighing 125 kg (dia. 0.3 m, height: 1.1 m) were located 5.0 -5.8 meters in front of the wall, with a 0.2 m stand-off distance above the ground level. The resulting pressure was studied in different locations of the structure e.g. flush with the wall and in the air volume under the plate.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182