Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analysis of transmission loss data with JEPE-S and a algorithm.

Analysis of transmission loss data with JEPE-S and a algorithm. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson-Brodd Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01375-409)
Nyckelord PE-modell, bottenparametrar, inversion, transmissionsförlust, genetisk algoritm, MPI, PE-model, seabed parameters, inversion, transmission loss, genetic algorithm, MPI, 64
Sammanfattning Denna rapport beskriver modellanalyser av transmissionsförlustdata (TL) som funktion av djup och avstånd uppmätta i Kalmarsund i Östersjön. Parametrarna i en modell av sjöbotten som sammansatt av skikt av solida material anpassas så att modellerad TL vid sex frekvenser från 20 Hz till 160 Hz överensstämmer med den observerade.PE-metoden JEPE-S för avståndsberoende fluid-solid media används som vågutbredningsmodell, och bottenparametrarna bestäms med en genetisk algoritm (GA) som exekveras i parallell mod på ett nätverk av arbetsstationer. Med en avståndsoberoende bottenmodell erhålls en anpassning jämförbar med tidigare inversioner av samma datamängder med GA och en noggrann s.k. fullfälts vågutbredningsmodell. Med botten modellerad som avståndsberoende blir anpassningen avsevärt bättre än den som uppnåtts tidigare. Till exempel kan ett djupt lokalt minimum vid avståndet 2500 m, som finns i observerade TL data endast vid 20 Hz, återges av den framtagna bottenmodellen.
Abstract This report describes model analyses of transmission loss (TL) as function of range and depth observed in Kalmarsund in the Baltic. The parameters of a layered seabed of solid materials are adjusted to match the observed and modelled TL data at six frequencies ranging from 20 Hz to 160 Hz. The JEPE-S wide-angle PE code for range-dependent fluid-solid media is used as forward model, and the seabed parameters are searched with a Genetic Algorithm (GA) executing in parallel mode on a network of workstations. With a range-independent seabed model, the goodness of match is found to be similar to that achieved in previous inversions of the same data sets with GA and an accurate full-field wave-propagation code. With the seabed modelled as a range-dependent layered solid, the goodness of match was improved distinctly over previously achieved GA inversion results. For instance, a deep local minimum in the TL at range 2500 m present in the data at the lowest frequency 20 Hz only, is captured reasonably well by the seabed model produced by the inversion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182