Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DBT release 2.14. A MATLAB toolbox for radar array processing. Reference guide.

DBT release 2.14. A MATLAB toolbox for radar array processing. Reference guide. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björklund Svante, Rejdemyhr David
Ort: Linköping
Sidor: 416
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-31
Rapportnummer: (FOA-R--99-01376-408)
Nyckelord radar, gruppantenn, array, antenn, lobformning, skattning, riktningsbestämning, DOA, MATLAB, toolbox, signalbehandling, antenna, beamforming, estimation, direction finding, signal processing, E3008, 35
Sammanfattning Detta dokument är en referenshandbok för datorprogramvaran DBT utgåva 2.14. DBT är en flexibel och utökningsbar verktygslåda (toolbox) i MATLAB för signalbehandling av signaler från gruppantenner i radar. Med detta menar vi signalbehandling i den spatiala (rumsliga) dimensionen av signaler från digitala gruppantenner. Både simulerade och uppmätta data kan användas. Både konventionell signalbehandling, t.ex. konventionell lobformning, och modellbaserad signalbehandling är möjlig. DBT borde också passa för tillämpningar inom signalspaning och radiokommunikation. DBT är en utökning av MATLAB:s programmeringsspråk med datatyper och funktioner för radarsignalbehandling. Detta blir ett språk på en högre nivå än standard MATLAB, ett språk som är specialanpassat för dess tillämpningsområde. Denna referenshandbok beskriver datatyper, globala variabler, filtyper, funktioner och script-filer som används i DBT. Även hur DBT-kommandon sätts samman till sekvenser förklaras kortfattat.
Abstract This document is a reference guide for DBT release 2.14, which is a flexible and extendible MATLAB Toolbox for radar array processing. By this we mean signal processing in the spatial dimension in a radar using signals from a digital array antenna. Both simulated and measured signals can be used. Both conventional processing, e.g. conventional beamforming, and model based processing are possible. DBT should also be suitable for signal intelligence and radio communication applications. DBT is an extension of the MATLAB programming language with data types and functions for array processing in radar. This constitutes a language on a higher level than standard MATLAB, a language that is specially suited for its application field. This reference guide describes the data types, global variables, file types, functions and script files used in DBT. Also how to put DBT commands together to sequences is briefly explained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182