Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av ScanSpec - en bildalstrande FTIR-spektrometer.

Utvärdering av ScanSpec - en bildalstrande FTIR-spektrometer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Mattias
Ort: Linköping
Sidor: 61
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01382-615)
Nyckelord scanspec, spektrala bilder, NESR, MRTD, scanspec, spectral images, NESR, MRTD, 33, E3016
Sammanfattning Syftet med detta examensarbete var att utvärdera en bildalstrande FTIR-spektrometer, kallad ScanSpec, som är utvecklad vid FOA i Linköping. För att utvärdera systemet användes bland annat två av de vanligast förekommande prestandamåtten för bildalstrande IR-system, nämligen NESR (Noise Equivalent Spectral Radiance) och MRTD (Minimum Resolvable Temperature Difference). Ett viktigt moment för att få korrekta resultat vid mätningar med ett system som ScanSpec är att kalibrering utförs på ett riktigt sätt. Kalibrering var därför det första som studerades och det handlade då främst om hur ofta kalibrering bör utföras. En del mätningar gjordes även för att se hur systemets känslighet förändrades över tiden. Under examensarbetets gång genomfördes ett fältförsök med systemet och en delmängd av mätningarna från fältförsöket har analyserats. Syftet med mätningarna var att studera radiansen hos bakgrunder i havsmiljö. Huvuddelen av registreringarna gjordes av hav och himmel i närheten av horisonten. Resultaten från de olika delarna i detta arbete har sammanfattats och slutsatser dragits om systemets prestanda. Dessutom ges förslag på förbättringar som kan vara lämpliga för systemet.
Abstract The aim of this thesis work was to evaluate an imaging FTIR spectrometer, called ScanSpec, which is developed at FOA in Linköping. In order to evaluate the system performance, two commonly used performance figures for imaging IR instruments, NESR (Noise equivalent Spectral Radiance) and MRTD (Minimum Resolvable Temperature Difference) were determined. In order to get correct results at measurements with a system like ScanSpec, it is important with a good calibration. Therefore the calibration procedure was the first subject to be studied. The main interest was how often calibration has to be performed. Some measurements were also made to see how the system sensitivity was changing over time. During the work, a field trial was made and a small part of the data has been analysed. The aim of the measurements was to study the radiance of natural backgrounds in maritime environment. The main part of the measurements was made of sea and sky close to the horizon. The results from the different parts of the work have been summarized and conclusions has been drawn about the system performance. Further more some improvements for the system are suggested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182