Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Projekt optiska signaturer anno 1999.

Projekt optiska signaturer anno 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bohman Lars
Ort: Linköping
Sidor: 13
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--99-01383-615)
Nyckelord optiska signaturer, radiometri, värdering, textur, optical signatures, radiometry, assessment, texture, 33, E3016
Sammanfattning Avsikten med verksamhetsrapporten är att sammanfatta all aktivitet inom projekt Optiska signaturer under 1999 och speciellt sådant som inte slutrapporterats under året. Forskningsverksamheten har bedrivits inom områdena radiometri, mål- och bakgrundssignatur samt atmosfärsoptik. Internationell samverkan har i stor omfattning präglat detta projekt under året.
Abstract The aim of this progress report is to summarise all activities within the project including all work not reported during 1999. The research items in the project are radiometry, target and background signatures and atmospheric optics. The project has to a large extent during the year, been involved in international collaboration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182