Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bistatic target strength.

Bistatic target strength. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pihl Jörgen, Moren Per, Olsson Marie, Sundin Gunnar, Söderberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01385-409)
Nyckelord Sonar, målstyrka, multistatisk, sonar, target strength, bistatic, multistatic, 64
Sammanfattning Som del i forskningen i projektet Spaningssonarer undersöker vi olika aspekter av multistatisk teknik. En viktig egenskap är målstyrkans beroende av infalls- och reflexionsvinkel, såväl som spridning ur horisontalplanet. För närvarande utvecklar vi därför metoder att uppmäta multistatisk målstyrka, och redovisar här de första resultaten av mätningar mot en målsimulator. Vi finner att vår teknik fungerar väl, med små variationer från ping till ping i de mottagna signalerna. Målstyrkans variation med målvinkel liknar den som fås med modellberäkningar. Vi föreslår att fortsatta mätningar genomförs, med verkliga mål såsom ubåtar.
Abstract We are investigating various aspects of multistatic sonar as part of the research in the Surveillance Sonar project. One important characteristic of multistatic sonar is the variation of target strength with incident and reflected angles, as well as scattering out of the horizontal plane. We are currently developing methods to measure multistatic target strength in order to investigate this and now we report on the results of the first measurements using a target simulator. We find that the technique works well, with small ping-to-ping variations in the received signals. The angular dependence of the target strength is similar to that of model calculations. We propose that further measurements are carried out, using real targets such as submarines.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182