Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

INTAS Project 96-1802 : modeling of the regional and global transport of radionuclides from the Kola NPP.

INTAS Project 96-1802 : modeling of the regional and global transport of radionuclides from the Kola NPP. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Marchuk G I, Aloyan A E, Arutyunyan V O, Louzan P I
Ort: Umeå
Sidor: 51
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01390-861)
Nyckelord Modeller, transport, global, regional, luft, mark, vatten, Cs, Kr, I, Xe
Sammanfattning Denna tekniska rapport ingår i projekt INTAS 96-1802. Målet för projekt INTAS 96-1802 är att beräkna Potentiella risker för radioaktiv förorening av miljön i norra Europa från radioaktiva landbaserade källor i nordvästra Ryssland med fokus på radioaktiva utsläpp i atmosfären. Vissa fall av okontrollerade utsläpp rörande läckage från radioaktiva källor på land till markskiktet och kustnära vatten analyseras också. Syftet med denna rapport är främst att uppskatta föroreningsnivåer på Kolahalvön orsakade av hypotetiska utsläpp från kärnkarftverket på Kolahalvön. Den metod som beskrivs här för beräkning av den radioaktiva föroreningen baseras på matematiska modeller som utvecklats vid Institute for Numerical mathematics of the Russian Academy of Sciences (INM RAS). Den 3D-modell som används för beskrivning av radionuklidtransporten på norra halvklotet beaktar interaktionen över gränsskikten i haven och atmosfären, följer radionuklidernas utbredning i atmosfären under lång tid, nuklidernas deposition på havs- och markytan, samt migration i jord och havsvatten.
Abstract This technical report belongs to the INTAS Project 96-1802: Assessment of potential risk of environmental radioactive contamination in northern Europe from terrestrial nuclear units in northwest Russia. The aim of this INTAS Project is to assess the potential risk of environmental radioactive contamination from nuclear units in northwest Russia and resulting impacts on population and terrestrial ecosystems in the north. The work focuses mainly on airborne radioactive contamination, but some case studies also deal with accidental leakage from terrestrial nuclear sites to soil and coastal waters. The main aim in this technical report is to calculate and describe radioactive contamination levels in the Kola Peninsula resulting from a hypothetical accidental release from the Kola Nuclear Power Plant (KNPP). The method of assessment of radioactive contamination in the Kola Peninsula described here is based on the mathematical models developed at the Institute for Numerical Mathematics of the Russian Academy of Sciences (INM RAS). Model validation was performed several times on a wide variety of actual problems and case studies. The validation procedure indicated good capabilities in predicting the qualitative and quantitative contamination patterns resulting from the processes under consideration. Various scenarios reflecting typical meteorological conditions in a specific area are used in the numerical simulation. The conclusions resulting from analysis of such scenario calculations are of a rather general character, and can be extrapolated in time provided that climate remains relatively stable. The employed 3D numerical model of radionuclide transport in the Northern hemisphere takes into account the interaction between boundary layers of the ocean and atmosphere, long term tracing of the radionuclides evolution in the atmosphere, their deposition on the earth surface, and migration in soil and sea water.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182