Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptiskt styrt robotsystem - Aspekter på samordnade robotanfall.

Fiberoptiskt styrt robotsystem - Aspekter på samordnade robotanfall. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter, Andersson Folke, Carlsson Göran, Karlsson Mikael
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-10
Rapportnummer: (FOA-R-99-01345-314)
Nyckelord Optisk fiber, robot system, autonoma system, samverkande styrning, målsökare, MMI, optical fibre, missile system, autonomous system, cooperative control, seeker, MMI
Sammanfattning Fiberoptiskt styrda robotar kan i framtiden ge oss vapensystem med nya, unika möjligheter. Den fiberoptiska länken är störfast och kan överföra mycket information. Ett system med flera robotar, styrda från en gemensam dator vid avfyrningsplatsen, kan väga samman sensordata från samtliga robotar och ge varje robot ett optimalt uppträdande, i samverkan med de övriga. Rapporten beskriver ett spelkort för ett optofiberstyrt robotsystem och visar i några olika scenarier hur systemens samordningseffekter kan utnyttjas för att uppnå taktiska fördelar. Speciellt belyser vi operatörernas roll i samverkan med robotsystemets autonoma styralgoritmer, samt vilka krav detta ställer på robotmålsökaren. Vi ger också en kort presentation av FOAs forskning inom området styrning av samverkande robotar. Fiberoptiskt styrda robotar förefaller att vara mycket väl lämpade för insatser på det fragmenterade slagfältet, där egna, fientliga och civila enheter förekommer uppblandade med varandra. De kan sättas in mot mål med osäkert läge och i situationer där kraven är stora att undvika att annat än målet skadas.
Abstract Fibre Optic Guided Missiles offer new opportunities to build a weapon system with unique abilities. The optical fibre link is impossible to jam and can be used to transfer large amounts of information. A system of many missiles, guided from a common computer at the launcher, can combine sensor data from all the missiles and guide each missile optimally in collaboration with the others. The report gives an example of a weapon system based on fibre optic guided missiles, and shows how collaboration between missiles can be used to obtain better system performance in tactical situations. The report focuses on the operators´ role in collaboration with autonomous control algorithms for the missile system, and what this means for the missile seeker. The report contains a brief abstract of the current research in the guidance field. Fibre optic guided missiles show good potential for use at the fragmented battlefield, where blue and red forces can be mixed with civilians. The missiles can be used against targets, whose positions are not accurately known, and thus are less demanding on the C3I system than most other long-range weapons.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182