Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område Internationell säkerhet.

Årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område Internationell säkerhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nylen Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-15
Rapportnummer: (FOI-R--0002--SE)
Nyckelord Kärnvapen, kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, nedrustningsförhandlingar, nuclear weapons, chemical warfare agents, biological warfare agents, disarmament negotiations, ME (Marknadsenheten)
Sammanfattning Rapporten sammanfattar aktiviteter, resultat, nytta för Utrikesdepartementet, inom FOA:s forskningsområde Internationell säkerhet för 2000. Verksamheten har bedrivits med inriktning mot stöd till nedrustningsförhandlingar och verifikation inom N-, B- och C-områdena. N-området: Arbete med att upprätta ett nationellt datacenter (NDC) fortsatt. Verksamheten bedrivs som seismisk detektion, xenoninsamlingsstation, filterstation för radionuklid. Verksamheten bedrivs som stöd till CTBT-avtalet och det kommande FMCT, samt övriga rustningsbegränsningar. Ett direktstöd har också givits till UD vid NPT-översynskonferensen. B-området: Expertstöd har lämnats till förhandlingar om verifikationsprotokoll till B- och toxinvapenkonventionen, Australiengruppen och exportkontrollärenden. Viss utbildning har bedrivits. Inom C-området har FOA lämnat expertstöd avseende Australiengruppen och exportkontrollärenden. Utöver detta har ett verifikationslaboratorium drivits inom ramen för konventionen om förbud mot kemiska vapen. I övrigt har stöd till organiserandet av UNMOVIC lämnats. Ett projekt som avhandlar spridning av missilteknik har inletts under året.
Abstract This report presents a summary of studies, results and usefulness to the MFA within the FOA research area International Security. The activities have been directed towards support to disarmament negotiations, export controls and verification within the N, B and C areas. Nuclear weapons: FOA continues to prepare a national data center (NDC). This includes seismic detection, collection of xenon gas, and filtering of radio nucleids. Support has been given to CTBT and the coming FMCT treaties and other disarmaments limitations. Support has also been given directly to CTBT. Biological weapons: support has been given to the negotiations on a verification protocol to the biological and toxine weapons convention, the Australia Group and export control issues Chemical weapons: support has been given to the Australia Group and export control issues. In addition, the verification laboratory has continued under the convention on chemical weapons. Other support- FOI has supported the initial work of the new organisation UNSCOM.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182