Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område NBC-studier (FM).

Årsrapport 2000 för FOAs forskning inom FoT-område NBC-studier (FM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gustav
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0013--SE)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, radioaktivitet, indikering, sanering, riskmallar, kemvapenkonventionen, chemical warfare agents, biological warfare agents, detection, decontamination, ME, Marknadsenheten
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOAs verksamhet under 2000 inom FoT-området NBC-studier. Arbetet omfattar studier och forskning kring NBC-skydd som är specifika för Försvarsmaktens behov och utgör en direkt tillämpning av och kunskapsöverföring från den anslagsfinansierade långsiktiga kunskapsuppbyggande verksamheten inom NBC-området. Inriktningen under året har varit att o belysa andnings- och kontaktrisker från B- och C-stridsmedel. o bedöma och ta fram underlag för uppbyggnad av indikeringssystem frö Bstridsmedel. o utveckla NBC-ledningssystem som är anpassat till svenska förhållanden och som är gångbart vid internationella operationer och PFP-övningar. o ge underlag för beslut om NBC-skydd vid internationella insatser. o utveckla ett dosimetrisystem för skydd mot radioaktiva ämnen. o ta fram underlag för anskaffning av nytt saneringsmedel.
Abstract This report summarises the results of the research program NBC-studies at FOA during the year of 2000. The work covers research and studies for the Armed Forces concerning protection against NBC-weapons. During 2000 the work has been directed towards o breathing hazards from clouds of chemical- and biological weapons. o detection of B-agents. o development of an NBC decision support system. o NBC-protection related to internationel peace keeping operations. o create a dosimetrysystem for the protection against radioactive materials. o studies concerning new agents for decontamination and methods for use.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182