Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2000 rörande NBC-studier för ÖCB.

Årsrapport 2000 rörande NBC-studier för ÖCB. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gustav
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0014--SE)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, indikering, riskmallar, kemvapenkonventionen, terrorism, chemical warfare, biological warfare agents, detection, terrorism
Sammanfattning Rapporten sammanfattar FOAs verksamhet under 2000 inom området NBC-studier för ÖCB. Arbetet omfattar studier och forskning kring NBC-skydd som är specifika för den civila delen av totalförsvaret. NBC-studierna utgör en direkt tillämpning av och kunskapsöverföring från den anslagsfinansierade långsiktiga kunskapsuppbyggande verksamheten inom NBC-området. Inriktningen under året har varit att * belysa andnings- och kontaktrisker från B- och C-stridsmedel. * bedöma och ta fram underlag för uppbyggnad av indikeringssystem för B-stridsmedel. * utveckla NBC-ledningssystem som är anpassat till svenska förhållanden och som är gångbart vid internationella operationer och PFP-övningar. * ge underlag för beslut om NBC-skydd vid internationella insatser. * kartlägga konsekvenserna av terrorism och kriminalitet vid utnyttjandet av NBC-ämnen.
Abstract This report summarises the results of the research program NBC-studies at FOA during the fiscal year 2000. The work covers research and studies for ÖCB concerning protection against NBC-weapons. During 2000 the work has been directed towards * breathing hazards from clouds of chemical- and biological weapons. * detction of N-, B- and C-agents. * development of an NBC decision support system * NBC-protection related to international peace keeping operations. * study of consequences of terrorism and the use of NBC-agents.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182