Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA/PE Årsrapport 2000 - En visionsstudie om Försvarsmaktens insatsfunktion.

FoRMA/PE Årsrapport 2000 - En visionsstudie om Försvarsmaktens insatsfunktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderqvist Olof, Berglund Erik (eds.)
Ort: Stockholm
Sidor: 135
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0015--SE)
Nyckelord RMA, PE, precisionsbekämpning, insats, vision, precision engagement, försvarsvärdering, RMA, vision
Sammanfattning FOA har under år 2000 med hjälp av främst FMV genomfört två övergripande studier inom RMA-området. Studieuppdragen är beställda av HKV och ingår i arbetet med den långsiktig utformningen av Försvarsmakten. Den ena studien, LUST, är en fortsättning på förra årets studie och har två delprojekt - DBA (Situationsuppfattning) och DS (Decision Superiority, Ledningsöverläge). Den andra studien, P (Adekvat insats) är en visionsstudie, som beskrivs i denna rapport. De två studierna har på FOA samordnats under en ledningsgrupp kallad FoRMA. PE-studien har huvudsakligen genomförts med en top-down-liknande arbetsmetod. Viktiga grunder om försvarsmaktens framtida miljö, såsom säkerhetspolitisk utveckling, konflikttyper, teknisk utveckling, behov av militära förmågor etc., har analyserats och beskrivits i det lång perspektivet (omkring 2020). Dessa grunder har sedan använts för idégenerering och beskrivning av möjliga framtida koncept och system samt för att utforma ett förslag till PE-vision.
Abstract This report summarises the current progress of the work conducted jointly by FOA (Swedish Defence Research Establishment) and FMV (Defence Materiel Administration) in the field of Precision Engagement (PE). The main focus of the report is on the development of conceptual visions for the Swedish Armed Forces in a 2020 time frame. The report describes trends in technology and national security policy. These trends are analysed to develop a set of key capabilities for future defence forces. These key capabilities are furthermore developed into a multitude of concepts and systems and a vision for Precision Engagement.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182