Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA/LUST Årsrapport 2000 - Situationsuppfattning och ledning för rätt insats.

FoRMA/LUST Årsrapport 2000 - Situationsuppfattning och ledning för rätt insats. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andre Tommy, Isacson Tore, Kihlström Göran, Svensson Jan-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 136
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0016--SE)
Nyckelord RMA, DBA, DS, dominant battlespace awareness, decision superiority, decision support, network centric warfare, sensorer, vision, sensors, 16
Sammanfattning FOA har under år 2000, med hjälp av främst FMV, genomfört två övergripande studier inom RMA-området - LUST-studien respektive PE-studien. Studieuppdragen är beställda av HKV och ingår i arbetet med den långsiktiga utformningen av Försvarsmakten. LUST-studien är en fortsättning på en under 1999 bedriven studie om ledningsöverläge. Den har bedrivits i två delprojekt - DBA (Behovsanpassad situationsuppfattning) och DS (Decision Superiority, Ledningsöverläge). Arbetet har skett i nära samarbete med en visionsstudie rörande försvarets insatskomponent - PE-studien. LUST-studien har till stor del baserats på spelverksamhet och särskilda analyser av i spelet identifierade situationer. Spelet har primärt avsett ett väpnat angrepp mot Sverige. För DBA-studien har syftet varit att komplettera och modifiera de sensorstrukturer (LUST99) som tidigare framtagits med utgångspunkt i internationella insatser och territoriell integritet. För DS-studien har huvudsyftet varit att formulera en vision. Som underlag för detta har en del av arbetet bestått i att utifrån olika typsituationer med tillhörande operativa uppgifter skissa på en beslutsgång vid planering och genomförande av uppgiften och mot denna bakgrund identifiera och beskriva exempel på beslutsstöd.
Abstract The Swedish Defence Research Agency (FOI) has conducted studies concerning DBA (Dominant Battlefield Awareness) and Decision Superiority (DS). The studies are sponsored by the Swedish Armed Forces and has been carried out in co-operation with the Swedish Defence Materiel Administration (FMV). The study on DBA is a continuation of an earlier study, and is largely based on a gaming exercise. Conclusions are drawn concerning a network-centric sensor-structure and requirements for communications systems. The study on DS has had its focus on a vision for decision support systems in a future system for command and communication.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182