Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA/PE - Beskrivning av idekoncept.

FoRMA/PE - Beskrivning av idekoncept. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Isacson Tore, Tavemark Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 93
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0017--SE)
Nyckelord RMA, PE, precisionsbekämpning, insats, RMA, PE, precision engagement, 16
Sammanfattning Denna underlagsrapport ingår som en del i det under år 2000 utförda arbetet med att studera framtida tänkbara insatskoncept (FoRMA/PE-studien) för Försvarsmakten. Studien syftar i allt väsentligt till att belysa hur det svenska försvarets insatsfunktion kan utformas med hänsyn till den tekniska och säkerhetspolitiska utvecklingen samt till möjliga framtida uppgifter för försvaret. De konceptidéer som beskrivs skall ses som en första exemplifiering. De utgör olika sätt att nischa det svenska försvaret mot skilda hot, uppgifter och miljöer i ett framtida tidsperspektiv bortom 2020. En del av koncepten, främst de uppgiftsrelaterade, avser att utgöra en beskrivningsgrund för stora delar av Försvarsmakten. Andra, främst de situationsrelaterade, är delkoncept, som kan infogas i en större ram genom att kombineras med andra delkoncept. Alla koncept har nätverkstanken som grund. Koncepten utgör sålunda inte förslag på uppgifter som Försvarsmakten bör ha i framtiden. De avses istället spänna upp och exemplifiera bredden av uppgifter som kan vara möjliga, och i viss mån troliga, vilket gör dem intressanta att diskutera som en grund för val av Försvarsmaktens framtida roll och utformning.
Abstract This report is one part of the work conducted jointly by FOI (Swedish Defence Research Agency) and FMV (Defence Materiel Administration) in the field of Precision Engagement (PE) during the year 2000. It describes how the precision engagement capability can be developed in view of foreseen trends in technology, security policy and possible tasks for the Swedish Armed Forces. The concepts described in this report are preliminary and should be regarded as examples of how the Swedish Armed Forces can be niched to meet different threats, tasks and environments beyond 2020. Some concepts include major parts of the Swedish Armed Forces, others can be combined to form more complete concepts. All concepts are based on the idea of network centric warfare. The concepts are not necessarily examples of tasks the Swedish Armed Forces should have in the future. They are examples of the broad range of tasks that can be possible, and to some extent probable, in the future. They are one basis for choosing how to develop the Swedish Armed Forces in the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182